Свободни работни места в Добрич на 9 август

Свободни работни места в Добрич на 9 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  30


Зареждач, материали и полуфабрикати  6


Гладач, Без образование,Основно  5


Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература  1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1


Директор, предприятие, Образование -  Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление)  1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование -  Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)  1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1


Графичен дизайнер, Образование -  Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование -  Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Език - Английски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование -  Висше / Математика (учител по математика и ИТ)  1


Лекар,Образование - Висше / Медицина  6


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ), Език - Английски3


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ) 1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1


Технолог, облекло,Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Администратор, хотел, Образование -  Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски1


Мияч, съдове (ръчно), Образование -  Начално,Без образование,Основно  2


Животновъд, Образование -  Начално,Основно  2


Общ работник, Образование -  Начално,Основно  1


Общ работник, промишлеността, Образование -  Основно  4


Чистач, производствени помещения, Образование -  Основно  2


Машинен оператор, обувно производство, Образование -  Основно  5


Огняр, Образование -  Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование -  Основно,Без образование  5


Работник, сезонен, Образование -  Основно,Средно  5


Пакетировач, Образование -  Основно,Средно / Други неопределени специалности  1


Крояч, текстил, Образование -  Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Месач, Образование -  Основно,Средно / Хранителни технологии  8


Пекар, Образование -  Основно,Средно / Хранителни технологии  5


Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Средно  1


Общ работник, Образование -  Средно  1


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование -  Средно  3


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр) 1


Огняр, Образование -  Средно / Други неопределени специалности (огняр)1


Огняр, Образование -  Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )  1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1


Пазач, въоръжена охрана, Образование -  Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование -  Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1


Шлосер, Образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  4


Крояч, обувни изделия, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)  1


Контрольор, качество, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3


Технолог, облекло, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  10


Шивач, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Образование -  Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Образование -  Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Оператор, сигурност, Образование -  Средно / Сигурност,Основно,Средно  1


Продавач-консултант, Образование -  Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1


Продавач, хранителни продукти, Образование -  Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 2


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование -  Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  3


Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски5


Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1


Сервитьор, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  10


Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10


Рецепционист, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10


Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)  10


Пекар,Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно  1


Координатор, Образование -  Средно,Висше, Език Английски  1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)  4


Сервитьор,Образование - Средно,Основно  2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2


Сервитьор, Образование -  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10


Камериер/камериеркаСредно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  15


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език - Английски2


Филиал Балчик


Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно  1


Гладач, Образование - Начално,Основно  3


Крояч, платна, Образование - Начално,Основно  5


Шивач, Образование - Начално,Основно  5


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно  1


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+