Свободни работни места в Добрич на 9 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 9 август

ДБТ - ДобричЗареждач, материали и полуфабрикати  30

Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Гладач, Без образование,Основно  5

Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Директор, предприятие, Образование -  Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление)  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование -  Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)  1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1

Графичен дизайнер, Образование -  Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование -  Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование -  Висше / Математика (учител по математика и ИТ)  1

Лекар,Образование - Висше / Медицина  6

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ), Език - Английски3

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ) 1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1

Технолог, облекло,Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Администратор, хотел, Образование -  Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски1

Мияч, съдове (ръчно), Образование -  Начално,Без образование,Основно  2

Животновъд, Образование -  Начално,Основно  2

Общ работник, Образование -  Начално,Основно  1

Общ работник, промишлеността, Образование -  Основно  4

Чистач, производствени помещения, Образование -  Основно  2

Машинен оператор, обувно производство, Образование -  Основно  5

Огняр, Образование -  Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование -  Основно,Без образование  5

Работник, сезонен, Образование -  Основно,Средно  5

Пакетировач, Образование -  Основно,Средно / Други неопределени специалности  1

Крояч, текстил, Образование -  Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Месач, Образование -  Основно,Средно / Хранителни технологии  8

Пекар, Образование -  Основно,Средно / Хранителни технологии  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование -  Средно  1

Общ работник, Образование -  Средно  1

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование -  Средно  3

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр) 1

Огняр, Образование -  Средно / Други неопределени специалности (огняр)1

Огняр, Образование -  Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )  1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1

Пазач, въоръжена охрана, Образование -  Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование -  Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1

Шлосер, Образование -  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  4

Крояч, обувни изделия, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)  1

Контрольор, качество, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Технолог, облекло, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  10

Шивач, Образование -  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Образование -  Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Образование -  Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Оператор, сигурност, Образование -  Средно / Сигурност,Основно,Средно  1

Продавач-консултант, Образование -  Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Продавач, хранителни продукти, Образование -  Средно / Търговия на едро и дребно,Средно 2

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование -  Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  3

Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски5

Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сервитьор, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  10

Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10

Рецепционист, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10

Готвач, Образование -  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)  10

Пекар,Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно  1

Координатор, Образование -  Средно,Висше, Език Английски  1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)  4

Сервитьор,Образование - Средно,Основно  2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2

Сервитьор, Образование -  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10

Камериер/камериеркаСредно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  15

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език - Английски2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно  1

Гладач, Образование - Начално,Основно  3

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно  5

Шивач, Образование - Начално,Основно  5

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно  1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1