Свободни работни места в Добрич на 8 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 8 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати         6

Зареждач, материали и полуфабрикати         30

ГладачБез образование,Основно         5

Експерт, програми и проекти, Образование - Висше (Бакалавър)         1

Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература         1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина         1

Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление)         1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)         1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина         6

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)         1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)         1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)         3

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ)         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)         1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно         2

Общ работник, Образование - Начално,Основно         1

Животновъд, Образование - Начално,Основно         2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно         4

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно         5

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно         2

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование         5

Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно         5

Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности         1

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         8

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         5

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно         3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно         1

Общ работник, Образование - Средно         1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр)         1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )         1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)         1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)         5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)         1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)         1

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         4

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)         1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         3         

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)         10

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4

Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно         1

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         2

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно         3

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно         10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)         10

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно         1

Координатор, Образование - Средно,Висше         1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)         4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно         2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         10

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         15

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно         1

Гладач, Образование - Начално,Основно         3

Шивач, Образование - Начално,Основно         5

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно5

Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")         1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)         1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1