Свободни работни места в Добрич на 6 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 6 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  30

Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Гладач, Без образование,Основно  5

Експерт, програми и проекти, Образование - Висше (Бакалавър)  1

Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Български език и литература  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление)  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)  1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Език - Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ), Език - Френски, Английски  1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ), Език - Английски, Френски  1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно  2

Животновъд, Образование - Начално,Основно  2

Общ работник, Образование - Начално,Основно  1

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно  4

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно  2

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно  5

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование  5

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  3

Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно  5

Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  1

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  8

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1

Общ работник, Образование - Средно  1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)  1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи4

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)  1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  10

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно  1

Техник, строителство и архитектура, Образование - Средно / Строителство (строителен техник)  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  4

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  2

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  3

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски10

Готва, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)  10

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно  1

Координатор, Образование - Средно,Висше, Език - Английски  1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)  4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски15

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език Английски  2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно  1

Гладач, Образование - Начално,Основно  3

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно  5

Шивач, Образование - Начално,Основно  5

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1