Програма за кино "Икар" от 5 до 15 август

понеделник 5 август
14.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

16.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

18.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

20.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

вторник 6 август

14.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

16.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

18.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

20.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

сряда 7 август

14.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

16.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

18.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

21.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

четвъртък 8 август

14.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

16.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

18.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

21.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

петък 9 август

14.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

16.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

18.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

20.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

събота 10 август

11.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

13.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

15.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв. 

17.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

20.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

неделя 11 август

11.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

13.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

15.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

17.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

20.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

понеделник 12 август

14.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

16.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

18.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

20.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

вторник 13 август

14.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

16.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

18.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

20.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

сряда 14 август

14.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

16.30 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

18.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

21.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

четвъртък 15 август

14.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.

16.00 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

18.30 часа БЪРЗИ И ЯРОСТНИ:ХОБС И ШОУ 3D 7/9 лв.

21.00 часа ЦАР ЛЪВ 3D озвучен на български език 7/9 лв.