Нов общински план за защита при бедствия прие Съветът за намаляване на риска в Каварна

Съветът за намаляване на риска в община Каварна прие новия общински план за защита при бедствия

Нов общински план за защита при бедствия прие Съветът за намаляване на риска в Каварна

В  заседателната зала на Община Каварна кметът Нина Ставрева, зам.-кметовете, общински съветници, главния архитект и ръководителите структурите за спешно реагиране, единодушно приеха новият план за защита при бедствия на територията на Общината.
Планът бе представен от инж.Галя Великова– началник отдел „Обществен ред и контрол“.

„Общинския план за защита при бедствия на община Каварна е изцяло нов. През годините Общината е имала план с различни наименования, форма, структура и съдържание. В момента структурата и съдържанието е коренно различно от това, което сме правили до сега. За разработването на Общинския план бяха приети от съвета за намаляване на риска към Министерски съвет указания, като те се явяват един вид задължителни методически указания за областните или общински комисии за намаляване на риска от бедствия на територията. При разработването на плана са използвани много цифри и информация и характеристика за Общината. Оценката на риска от бедствия трябваше да бъде изготвен съответствие със българския държавен стандарт по управление на риска. Самата оценка включва няколко етапа- описание на всички рискове и опасности, които могат да се случат на територията на Общината, анализ на риска , като се изчисляват за всеки риск последствията и вероятността. Изготвен е списък с всички възможни опасности. В плана са описани 29 опасности – земетресения, дъждовно-речни наводнения, морски наводнения, свлачища, сручища, горски и полски пожари, пожари в градски условия, снегонавявания, виелици, радиоактивно замърсяване и др.“ , заяви инж.Великова.

Планът за намаляване на риска от бедствия на територията на община Каварна ще бъде качен на официалния сайт на Община Каварна, след съгласуването със Съвета за намаляване на риска в област Добрич и приемането от общински съвет-Каварна, за да може общността на Каварна да се запознае по-подробно с него.