Свободни работни места в Добрич на 1 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 1 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати        7

Зареждач, материали и полуфабрикати        30

Експерт, програми и проекти, Образование - Висше (Бакалавър)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература        1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина        1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)        1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)        1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)        1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)        1

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието        1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)        1

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)        1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (ПНУП)        2

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)        1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация        1

Асистент, висше училищеВисше / Чужди езици и филологии (Английска филология)        1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно        3

Общ работник, Образование - Начално,Основно        1

Животновъд, Образование - Начално,Основно        2

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно        2

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно        5

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно        4

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр)        1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)        1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )        5

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално        3        

Гладач, Образование - Основно,Начално        5

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии        5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии        8

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии        1

Помощник на учителя, Образование - Средно        2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)        1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)        1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)        1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)        5

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        10

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)        1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)        10

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно        4

Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно        1

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)        3

Техник, строителство и архитектура, Образование - Средно / Строителство (строителен техник)        1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)        4

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        3

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно        3

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно        1

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        10

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно        1

Координатор, Образование - Средно,Висше        1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)        5

Сервитьор, Образование - Средно,Основно        2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        10

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        15

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно        1

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно        5

Гладач, Образование - Начално,Основно        3

Шивач, Образование - Начално,Основно        5

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)        1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1