Няма да бъде поставена композиция с надпис “Добрич” за влизащите в града

Вместо това със средствата ще бъде изградена детска площадка в района на ул. „Екзарх Антим I-ви“ в Добрич

Няма да бъде поставена композиция с надпис “Добрич” за влизащите в града

Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 година беше една от точките в дневния ред на заседанието на местния Общински съвет.
При актуализацията зам.-кметът по „Устройство на територията” арх. Боян Коларов внесе предложение 24 749 лева да бъдат разходвани за изработка и монтаж на „Посрещащи композиции – Добрич” за влизащите в града от пътя за Варна.

Общинският съветник Младен Матеев посочи, че на екрана в залата на Общинския съвет не трябва да пише номера на заседанието им, а да бъде показана конструкцията, за която ще гласуват. 

Той заяви, че няма да гласува “за”, защото е редно да види какво ще представлява въпросната композиция. Освен това инициира точката за изработването и монтажа й да отпадне. 

Младен Матеев предложи средствата от 24 749 лева да бъдат използвани за доставка и монтаж на детска площадка в района на ул. „Екзарх Антим I-ви“, вместо за поставяне на посрещаща конструкция. 

Общинският съветник Герман Германов заяви, че не е справедливо такава сума да бъде заделена само за една площадка в града при положение, че в началото на сесията са били водени дебати за отпускането на 12 хиляди лева, с които да бъдат обновени 51 детски съоражения в Добрич.

В Добрич обновяват детските площадки за над 12 хиляди лева

Предложението му, за изменение на точката, беше подкрепено от 27 общински съветници.

31 съветници дадоха съгласие за приемане на цялата докладна записка за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 г.