Публично обсъждат актуализация на бюджета в понеделник

Община Добрич отправя покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 година

Публично обсъждат актуализация на бюджета в понеделник

От местното управление очакват мнения, препоръки и предложения за актуализацията на бюджета за 2019 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. 
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще приложат към докладната записка при внасянето й за разглеждане от Общинския съвет на град Добрич.  

Обсъждането ще се проведе на 29 юли, понеделник, от 16 часа в голямата заседателна зала на Община Добрич.