В област Добрич обявиха бедствено положение заради Африканската чума

Бедственото положение ще бъде за срок от седем дни, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Добрич.

В област Добрич обявиха бедствено положение заради Африканската чума

Днес областният управител Красимир Кирилов е свикал заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия. В заседанието са участвали д-р Борислав Каменов, директор на ОДБХ - Добрич, д-р Румен Караманов – управител на свинекомплекс в с. Козлодуйци. На заседанието те са обсъдили усложнената епизоотична обстановка в североизточната част на страната, нарастващите установени случаи на заболяване от Африканска чума по свинете /АЧС/ в промишлени обекти и множеството установени случаи в Румъния.
Единодушно участниците в срещата са решили да бъде обявено бедствено положение за срок от 7 дни на територията на област Добрич, за което областният управител Красимир Кирилов е издадал заповед. 

В заповедта за обявяване на бедственото положение са разписани и мерки, които се налагат с цел неразпространение на болестта на територията на област Добрич. До 5-и август всички стопани, отглеждащи прасета в т. нар. „заден двор“ имат гратисен период, в който могат да умъртвят животните и приберат месото за лична консумация. В същия срок кметовете и кметските наместници на населени места трябва да посочат площадки в рамките на землищата на населените места, на които ще могат да бъдат загробвани животни. Комисии от експерти, със съдействието на служители на Областната дирекция на МВР, започват проверки по населените места за спазване на разпоредените мерки. За същия период се забранява свободното събиране на трюфели, билки и горски плодове. За неспазването на разпорежданията ще следят служителите на държавните и ловни горски стопанства, като глобите достигат до 500 лв. След изтичане на гратисния период се преминава към санкциониране на нарушителите – стопанин, отглеждащ нерегламентирано прасе ще бъде глобен по Закона за ветеринарномедицинската дейност в размер от 150 до 1000 лв. Животно, открито в заден двор, ще бъде умъртвено от ОДБХ и загробено без право за консумация. По време на гратисния период служителите на реда ще налагат санкции за нерегламентиран превоз на животни по пътната мрежа на територията на цялата област. 

Областният управител Красимир Кирилов е отправил призив към жителите за отговорно отношение и своевременна реакция във връзка с усложнената епизоотична обстановка и предприемане на действия с цел недопускане на разпространение на заболяването и опазването на част от икономиката на област Добрич.