52-ма души се трудят и обучават по проект на Община Тервел за заетост на малцинствени групи

Проектът “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“ включва 16 дейности.

52-ма души се трудят и обучават по проект на Община Тервел за заетост на малцинствени групи

Работата по една от тях е започнала. Тя е свързана с професионална квалификация и заетост, съобщиха от местната администрация. Общо 52-ма души от селата Орляк, Каблешково и от град Тервел са включени в професионални обучения за помощник в строителството, озеленител и здравен асистент. За жителите на селата е осигурен ежедневен транспорт до града. 
 

 

Те преминават часове по теоретична подготовка и практика в общински обекти, а наставници от Община Тервел контролират работата на наетите лица. В рамките на проекта обучаемите получават месечно възнаграждение, равняващо се на 90% от минималната работна заплата. Заетостта им, включително теория и практика, е седем часа дневно.  

 

 

Една от първите практически задачи на работна група от седем души, с наставник строителен техник Янка Димитрова, е била изработването на ограда на Музея в Тервел. От общинското ръководство са решили да с оградата да се подходи по прагматичен начин. Така са решили два проблема, този с липсваща ограда и съхранението на каменни отломки, намерени при археологическите разкопки на базиликата в Палматис.