Петнадесет деца се включиха в програмата „Лятно училище за тийнейджъри”

За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич организира лятно училище за тийнейджъри през месец юли.

Петнадесет деца се включиха в програмата „Лятно училище за тийнейджъри”

В инициативата са включени деца по преценка на обществените възпитатели и по лично желание на подрастващите и техните родители, като в програмата участват петнадесет деца на възраст от 10 до 16 годишна възраст, ръководени от 12 обществени възпитатели.
Целта на всички организирани от комисията мероприятия е да ангажира свободното време на децата и да ги предпази от асоциално поведение. В програмата са предвидени различни занимания по интереси и възпитателни дейности по време на лятната ваканция. Участниците посетиха държавни институции и културни забележителности като: Община град Добрич, Етнографския комплекс „Старият Добрич”, Центъра за защита на природата и животните, Областното управление "Пожарна безопасност и защита на населението“ Първо Районно Управление гр. Добрич, Регионална здравна инспекция, Гимназия по ветеринарна медицина, Спортно училище, Центъра за приобщаващото образование и др.

Лятното училище ще приключи в края на месеца и ще включва занимания по интереси и спортни мероприятия. През месец август обществените възпитатели ще продължат индивидуалната и групова възпитателна работа с децата.