Обявиха обществена поръчка за монтиране на високи огради в три детски заведения

От Община Добрич са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител за строително-монтажни работи на огради на три детски ясли и Центъра за защита на природата и животните.

Обявиха обществена поръчка за монтиране на високи огради в три детски заведения

Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, които включват строително-монтажни работи на оградите на ДЯ №4 „Щастливо детство”, ДЯ №5 „Пролет”, ДЯ №6 „Първи юни” и на оградата за бизони в Центъра за защита на природата и животните.Д-р Баева: В детските заведения не бива да влизат безстопанствени животни, големи хора и лица със зависимости

Предметът на обособените позиции за детските ясли № 4, 5 и 6 включва подмяна на съществуващите метални декоративни пана с нови, предвижда се подмяна на портали и пешеходни врати. 

Предметът на обособена позиция 4 за Центъра за защита на природата и животните включва изграждане на заграждения за бизони по изготвен инвестиционен проект. Дължината на оградата е общо 566 метра.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 132666.02 лева без ДДС. Срокът за получаване на офертите е до 17 часа на 7 август.