Свободни работни места в Добрич на 26 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 26 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати         6

Зареждач, материали и полуфабрикати         30

Ветеринарен лекар, лабораторен, образование - Висше / Ветеринарна медицина         1

Ветеринарен техник (фелдшер), образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)         1

Счетоводител, оперативен, образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки         1

Счетоводител, образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1

Графичен дизайнер, образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1

Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)         1

Лекар, образование - Висше / Медицина         6

Ръководител, направление, образование - Висше / Науки за образованието         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)         1

Главен експерт, образование - Висше / Право         1

Администратор, хотел, образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1

Асистент, висше училище, образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)         1

Мияч, съдове (ръчно), образование - Начално,Без образование,Основно         3

Общ работник, образование - Начално,Основно         1

Животновъд, образование - Начално,Основно         2

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Начално,Основно,Средно         2

Общ работник, образование - Начално,Средно         1

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Основно         1

Домашна помощница, образование - Основно         1

Чистач, производствени помещения, образование - Основно         2

Общ работник, промишлеността, образование - Основно         4

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно         1

Огняр, образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )         1

Пекар, образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)         1

Машинист, пътно-строителни машини, образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )         5

Гладач, образование - Основно,Начално         5

Работник, сезонен, образование - Основно,Начално         13

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Начално         4

Работник, поддръжка на пътища, образование - Основно,Начално         3

Пакетировач, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности         2

Пазач, невъоръжена охрана, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности         9

Кофражист, образование - Основно,Средно / Строителство         4

Арматурист, образование - Основно,Средно / Строителство,Начално         4

Пекар, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         5

Месач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии         8

Работник, сладкарско производство, образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии         1

Диспечер, транспортни средства, образование - Средно         1

Продавач-консултант, образование - Средно         1

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно         1

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)         1

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1

Техник, оптик, образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)         1

Пазач, въоръжена охрана, образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)         5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)         1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2

Стругар, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно         1

Шлосер-монтьор, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)         1

Автомонтьор, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно         2

Шивач, мъжко/дамско облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         10

Контрольор, качество, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         5

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         5

Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         2

Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1

Птицевъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2

Животновъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4

Спасител, плаж, образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)         3

Кофражист, образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство         9

Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)         5

Обслужващ, магазин, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         3

Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1

Продавач, хранителни продукти, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         2

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно         3

Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно         1

Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно         1

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         5

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1

Пиколо, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         13

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         5

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10

Рецепционист, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10

Пекар, образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно         1

Координатор, образование - Средно,Висше         1

Сервитьор, образование - Средно,Основно         2

Монтьор, оловни акумулатори, образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         5

Крояч, текстил, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Детегледачка, образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи         2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги         1

Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         2

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         9

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         10

Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         15

Мелач, суровини и полуфабрикати, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии         2

Филиал Балчик

Шивач, образование - Основно         5

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно         3

Гладач, образование - Основно         4

Крояч, платна, образование - Основно         5

Организатор, производство, образование - Средно         1

Технолог, облекло, образование - Средно         1

Склададжия, образование - Средно         1

Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика         1

Филиал Крушари

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по История и цивилизация)         1