Свободни работни места в Добрич на 25 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 25 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  30

Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)  1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Език - Английски  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1

Главен експерт, Образование - Висше / Право  1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Език - Английски1

зУчител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология), Език - Немски  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно  3

Животновъд, Образование - Начално,Основно  2

Общ работник, Образование - Начално,Основно  1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2

Общ работник, Образование - Начално,Средно  1

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно  2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно  4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  1

Домашна помощница, Образование - Основно  1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно  1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  5

Опаковач, Образование - Основно,Без образование,Начално  4

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  13

Гладач, Образование - Основно,Начално  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално  4

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  3

Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  2

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  9

Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство  4

Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално  4

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  8

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии  5

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии  1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)  1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно  1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно  2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  10

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)  3

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  9

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  5

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  3

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  3

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  5

Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  13

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно,Език - Английски  10

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно

Координатор, Образование - Средно,Висше, Език - Английски  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи  2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги  1

Продавач-консултант,Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  2

Сервитьор,Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  10

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Език - Английски15

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Образование - Английски2

Филиал Балчик

Шивач, Образование - Основно  5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно  3

Гладач, Образование - Основно  4

Крояч, платна, Образование - Основно  5

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Технолог, облекло, Образование - Средно1

Склададжия, Образование - Средно  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1