Доброволци от различни краища на света се включиха в реставрацията на Раннохристиянската базилика в крепостта „Палматис”

Доброволци от 7 страни се включиха в инициатива за опазване на недвижимото културно наследство в Община Тервел по проект „Планиране и изпълнение на теренна консервация на Раннохристиянска базилика в крепостта Палматис, област Добрич“.

Доброволци от различни краища на света се включиха в реставрацията на Раннохристиянската базилика в крепостта „Палматис”

Проектът е организиран в партньорство между доброволческата организация European heritage volunteers и Регионалния исторически музей – Добрич, със съдействието на Община Тервел.
„Избрахме този обект, защото искаме да се концентрираме върху местата, които са непознати и да покажем, че всъщност археологическото наследство не е само в  Италия и Испания, то е и тук на Балканите”, заяви директорът на European heritage volunteers  д-р Берт Лудвиг от Германия. „Първото ми впечатление е, че този обект е ценен, но в същото време е силно ерозирал и просто се руши”, допълни той.  Според д-р  Лудвиг точно този формат с доброволци, които са решили да прекарат част от лятото на крепостта,  е много подходящ,  за да се помогне на такива обекти да не изчезнат.


От 14 юли любознателните доброволци се грижат за реставрацията на Раннохристиянската базилика в крепостта „Палматис” край с. Оногур. До момента те са почистили структурите и пукнатините от прах и замърсяване, след което под надзора на реставраторите д-р Красимира Франгова (The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation, Denmark) и Томе Филов (Национален институт Стоби, Македония) цепнатините по каменните плочи ще бъдат запълнени с варопясъчен разтвор. Това ще предотврати навлизането на влага и ще запази състоянието на археологическите находки. 


„За мен всеки един обект е интересен, защото повече или по-малко ни разказва за хората, които са били на това място.  Може би едно от интересните неща, които виждам тук е фактът, че има наслояване на сгради от различно време. На това място е имало църква, но в следващия момент от обикновена е станала епископска и са я пригодили за нуждите на новото време, което според мен е наистина интересен момент”, сподели реставраторът д-р Красимира Франгова. 


Xuefan от Пекин е една от доброволките. Тя е биолог професия, но силно се интересува от културното наследство и работата на терен. „Най-много ме впечатли натрупването на различните исторически периоди тук и географското положение на обекта”, сподели тя.


Доброволци от различни страни извършват реставрация и теренна консервацията на Раннохристиянската базилика в крепостта „Палматис” край с. Оногур по проект.