Българският червен кръст в Добрич обяви прием на документи за отпускане на стипендии на студенти-сираци

Областен съвет на Българския Червен кръст в Добрич обявява прием на документи за стипендианти на хуманитарната организация за академичната учебна година - 2019/2020.

Българският червен кръст в Добрич обяви прием на документи за отпускане на стипендии на студенти-сираци

Заявления за кандидатстване по образец се получават в административната сграда на БЧК Добрич, ул. “Отец Паисий“ №19. Съгласно правилника за набиране и разходване на парични средства от обществена благотворителна кампания „Солидарност“, документи се попълват и подават лично в периода от 20 юли до 30 септември.
Годишната стипендия е в размер на 500 лева и ще бъде изплатена на два пъти за времето на обучението, както следва: - За първи семестър в срок до 30 октомври; - За втори учебен семестър, не по късно от 15 учебни дни след началото на семестъра с удостоверяващ документ от студента за продължаващо обучение.

Кандидатите трябва да отговорят на следните условия: младежи (сираци) без родители или само с един жив родител; да са жители на населено място в област Добрич; да са приети студенти, държавна поръчка във висше учебно заведение (ВУЗ) в страната – първа година, редовно обучение, на възраст до навършване на 21 години; със средно месечен доход за първото полугодие на текущата година до 600 лв. на кандидата, ако е сам или на член от семейството, в което живее.

Паралелно с подаването на документите за отпускане на стипендия, БЧК поставя началото на фондонабирателна кампания в подкрепа на социалната кауза.

Съпричастни юридически и физически лица могат да дарят средства в обособена сметка на ОС на БЧК Добрич BG 74 UNCR 9660 100529 4738 в УниКредит Булбанк Добрич, в касата на секретариата на ул.“Отец Паисий №19, както и в касичките на организацията, поставени в общинските клонове на „Български пощи“ в областта.

Кампания „Солидарност“ е създадена през 2018 година, когато най-голямата и най-стара милосърдна организация в България – Българския Червен кръст отбеляза 140 години от основаването си. Инициативата се реализира в рамките на областта и се подкрепя ежегодно през месец октомври от служителите на БЧК Добрич. Личният дял на служителите гарантира минимална стипендия на един кандидат в размер на 500 лева.

"Можем да отговорим заедно на нарастващите потребности, разчитаме в „Мрежата на доброто“ да се включат представители на бизнеса, организации, граждани, доброволци, авторитетни местни личности. Наличните средства към настоящия момент са 3308 лева, като за предходната година са изплатени две стипендии от фонд „Солидарност“ в размер на 1100 лева на младежи от общините Добрич и Тервел със специалности Акушерство и Химия", споделят от БЧК.

Допълнителна информация за кандидат-стипендианти и дарители можете да получите в административната сграда на БЧК Добрич на адрес: град Добрич, ул. “Отец Паисий“ №19; информация на сл.тел. 058 602 247; 058 602 279/ работно време 9-12 ч.; 13-17 ч.; e-mail: dobrich@redcross.bg