Областният информационен център ще представи актуални възможности за финансиране в Община Добричка

Областен информационен център – Добрич организира информационна среща, на която ще се представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Областният информационен център ще представи актуални възможности за финансиране в Община Добричка

Срещата ще се проведе на 23 юли, с начален час 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Добричка. На събитието са поканени общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация, земеделци, граждани и медии.
По време на събитието ще бъдат представени подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“, 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства и 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. На 23 юли (вторник) 2019