21 души преминаха успешно изпита за ловци в ДЛС - Тервел

42 кандидат-ловци заявиха желание през тази седмица да се явят на изпитите за придобиване на право на лов, организирани от ръководството на ДЛС-Тервел, съобщи зам.-директорът на стопанството инж. Тодор Тодоров.

21 души преминаха успешно изпита за ловци в ДЛС - Тервел

Три  дами се опитаха да покажат на мъжете, че ловът не е спорт само за силния пол, като една от тях се представи много добре и вече има ловен билет. 15 от подалите документи не се явиха в дните определени за проверка на знанията им, а 6 не бяха подготвени достатъчно и не успяха да се сдобият с желания документ за придобиване право на лов. 21 от кандидатите показаха знания и стрелкови умения, които от днес ги наредиха сред любителите на този вид спорт.
Изпитът беше разделен на две части – теоретична и практическа, като теорията от своя страна включваше  писмен тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. До практически изпит бяха допуснати само кандидатите издържали теорията, като всеки един от тях трябваше да докаже майсторство при стрелба по силует на дивеч от 35 метра и стрелба по панички. 

За резултатите от проведените изпити се изготвят индивидуални протоколи на участниците, комисията отразява крайния резултат в интернет базираната информационна система на ИАГ и издава обобщен протокол, съдържащ резултатите на всеки от кандидатите от теоретичния и практическия изпит, обясни инж. Тодоров, който оцени участниците със свои колеги от ловното стопанство, РДГ и полицията.