Свободни работни места в Добрич на 19 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати        30

Зареждач, материали и полуфабрикати        7

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)        1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина        1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина        1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)        1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)        1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)        1

Лекар, Образование - Висше / Медицина        6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)        1

Главен експерт, Образование - Висше / Право        1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация        1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)        1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално        1

Животновъд, Образование - Начално,Основно        2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно        2

Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)        2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно        1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно        1

Домашна помощница, Образование - Основно        1

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно        2

Общ работник, Образование - Основно        2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно        4

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)        1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )        1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)        1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )        5

Опаковач, Образование - Основно,Без образование,Начално        4

ГладачОсновно,Начално        5

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално        10

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално        3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално        4

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно        1

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности        10

Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности        2

Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство        4

Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално        4

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии        5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии        8

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно        1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно        1

Продавач-консултант, Образование - Средно        1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно        1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)        1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)        1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)        1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)        1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)        5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)        1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)        1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно        1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)        2

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)        1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно        2

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        10

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        2

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно        4

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)        3

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство        19

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)        5

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        2

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно        3

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно        1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно        1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно        1

Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        9

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        10

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)        1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно        1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии        1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно        1

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        5

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи        2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги        1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        10

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        9

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        15

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2

Филиал Балчик

Гладач, Образование - Основно        4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно        3

Шивач, Образование - Основно        5

Крояч, платна, Образование - Основно        5

Склададжия, Образование - Средно        1

Организатор, производство, Образование - Средно        1

Технолог, облекло, Образование - Средно        1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика        1