Свободни работни места в Добрич на 18 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 18 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати        30

Сезонен работник, горското стопанство        1

Зареждач, материали и полуфабрикати        7

Електромонтьор, образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)        1

Ветеринарен техник (фелдшер), образование - Висше / Ветеринарна медицина        1

Ветеринарен лекар, лабораторен, образование - Висше / Ветеринарна медицина        1

Счетоводител, образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)        1

Графичен дизайнер, образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)        1

Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)        1

Лекар, образование - Висше / Медицина        6

Ръководител, направление, образование - Висше / Науки за образованието        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)        1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)        1

Главен експерт, образование - Висше / Право        1

Администратор, хотел, образование - Висше / Терапия и рехабилитация        1

Асистент, висше училище, образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)        1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)        1

Мияч, превозни средства (ръчно), образование - Начално        1

Животновъд, образование - Начално,Основно        2

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Начално,Основно,Средно        2

Гладач, образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)        2

Общ работник, образование - Основно        2

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно        1

Домашна помощница, образование - Основно        1

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Основно        1

Общ работник, промишлеността, образование - Основно        4

Чистач, производствени помещения, образование - Основно        2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)        1

Огняр, образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )        1

Пекар, образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)        1

Машинист, пътно-строителни машини, образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )        5

Опаковач, образование - Основно,Без образование,Начално        4

Работник, сезонен, образование - Основно,Начално        10

Гладач, образование - Основно,Начално        5

Работник, поддръжка на пътища, образование - Основно,Начално        3

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Начално        4

Автомонтьор, образование - Основно,Средно        1

Пакетировач, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности        2

Пазач, невъоръжена охрана, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности        10

Кофражист, образование - Основно,Средно / Строителство        4

Арматурист, образование - Основно,Средно / Строителство,Начално        4

Пекар, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии        5

Месач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии        8

Работник, сладкарско производство, образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии        1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, образование - Средно        1

Продавач-консултант, образование - Средно        1

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно        1

Диспечер, транспортни средства, образование - Средно        1

Машинист, еднокофов багер, образование - Средно (Свидетелство за багерист)        1

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)        1

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)        1

Техник, оптик, образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)        1

Пазач, въоръжена охрана, образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)        5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)        1

Заварчик, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)        1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)        2

Шлосер-монтьор, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)        2

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)        1

Автомонтьор, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно        2

Контрольор, качество, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5

Шивач, мъжко/дамско облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        10

Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        5

Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        1

Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно        2

Птицевъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)        2

Животновъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно        4

Спасител, плаж, образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)        3

Кофражист, образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство        20

Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)        5

Продавач, хранителни продукти, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно        2

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно        3

Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно        1

Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно        1

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)        5

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно        1

Пиколо, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        9

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        5

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        10

Рецепционист, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        10

Помощник-готвач, образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)        1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), образование - Средно,Основно        1

Готвач, образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии        1

Градинар, сезонен, образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно        1

Монтьор, оловни акумулатори, образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        5

Крояч, текстил, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5

Детегледачка, образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи        2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги        1

Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        10

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        9

Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        15

Мелач, суровини и полуфабрикати, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2

Филиал Балчик

Гладач, образование - Основно        4

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно        3

Шивач, образование - Основно        5

Крояч, платна, образование - Основно        5

Склададжия, образование - Средно        1

Организатор, производство, образование - Средно        1

Технолог, облекло, образование - Средно        1

Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика        1