Да бъде забранено отглеждането на прасета в “задния двор” настояват индустриални свиневъди

Областната епизоотична комисия е заседавала днес във връзка със случая на Африканска чума при диви свине в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Добрич.

Да бъде забранено отглеждането на прасета в “задния двор” настояват индустриални свиневъди

Директорът на Областната дирекция по Безопасност на храните д-р Борислав Каменов е представил актуални данни за обстановката в страната. 
Той е коментирал, че по последни данни на БАБХ ситуациятата се влошава, отчитат увеличение на местата с разпространение на заболяването. Д-р Каменов е посочил, че над 20 са случаите в област Плевен, има регистрирани и в областите Враца, Велико Търново, Бургас и Добрич.

„Прави впечатление, че много бързо се разпространява заболяването и обхваща т. нар. “задни дворове”, където се отглеждат прасета без разрешение, без да са наблюдавани от ветеринарен лекар“, добавил е специалистът. Д-р Борислав Каменов е отправил апел към местната власт на Община Крушари за съдействие при намирането на двама души, които ОДБХ да назначи на граждански договор и те да извършват дезинфекция на пътните превозни средства, влизащи през ГКПП Северняк. 

„На другите два гранични пункта вече има по двама души назначени, монтирани са и помпи, доставят се препарати. Сред действията, които съгласно указанията сме предприели е и среща с представители на Областното пътно управление. Набелязани са три маршрута, по които има интензивен туристопоток и трябва да се извършва интензивно почистване вече на три дни, вместо на 15, както е било досега“, казал е още д-р Каменов. Сред коментираните проблеми са били отпадъците, изхвърляни от влизащите и излизащи от страната, предимно от северната съседка туристи, които трябва да бъдат почиствани. Д-р Каменов е съобщил още, че една от мерките за недопускане разпространението на АЧС, която се въвежда, е проверка на транспортните средства и личния багаж на влизащите в страната. Контролът ще се осъществява от органите на МВР, БАБХ и Агенция „Митници“. При установяване на храни, ще се вземат и унищожават.

Зам.-областният управител на Добрич Живко Желязков е отправил апел общините да определят места за загробване на животни, при възникване на случаи.

Директорът на Областната дирекция „Земеделие, храни и гори“ инж. Десислава Иванова, е представила обобщена справка по общини от земеделските служби за наличието на нерегламентирано отглеждани прасета “задни дворове”. В справката си тя е посочила, че към момента на територията на областта има общо 757 свине. Най-голям брой прасета, които не са регистрирани и не са подложени на ветеринарен контрол, има в Община Добричка – 352 броя, 125 прасета се гледат от частни лица в Община Генерал Тошево и 118 – на територията на Община Каварна.

Участие в заседанието е взел и д-р Христо Панов – ветеринарен лекар от свинекомплекса в Козлодуйци, който е заявил, че индустриалния сектор на свиневъдството в страната настоява за изключителен контрол по границата и промяна в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти – тотална забрана за отглеждане на прасета в т. нар. „заден двор“.

Набелязани са били конкретни мерки - ежеседмично свикване на общинските епизоотични комисии, формиране на екипи на местно ниво за провеждане на информационна кампания сред населението за рисковете от разпространение на заболяването и мерките за контрол и превенция, вземане на решения за определяне на терени, отредени за загробване на умрели животни, въвеждане приоритетно на контрол на моторните превозни средства за превоз на животни без ветеринарномедицински документи, недопускане на територията на област Добрич от държави членки на ЕС и от трети страни на свинско месо и суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо, предназначени за лична консумация. С оглед на превантивни мерки за недопускане разпространението на Африканската чума по свинете чрез кърлежи и други, е необходимо осемте общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич, да предприемат действия за извършване на дезакаризация и дезинсекция на тревни и водни площи, извършване на проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на България и при наличие на забранените суровини, същите да вземат и предават за унищожаване съгласно нормативните изисквания.