Обновяват ПМГ “Иван Вазов” за над 2 милиона лева

За 2 милиона и 150 хиляди лева с ДДС модернизират и ремонтират ПМГ “Иван Вазов” в Добрич

Обновяват ПМГ “Иван Вазов” за над 2 милиона лева

В момента се извършват мащабни ремонтни дейности в учебното заведение. Ремонтира се основно цялата сграда и двата физкултурни салона, като големият е с подменена дограма и ремонтирана актова зала. Извършва се топлоизолация и подменяне на покривните повърхности. 
Ще бъде облагородено дворното пространство. Изцяло ще бъдат сменени спортните площадки, предвижда се да бъдат оформени игрища за хандбал, волейбол, футбол и пясъчници за скокове. 

Дейностите се извършват по проект на Община Добрич „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“. Целта му е да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение. 

В ПМГ “Иван Вазов” се обучават 430 ученици в 18 паралелки.