Ремонтират крайбрежната дамба в Балчик и площад в Мангалия по съвместен проект

Ремонтират 1700 метра от крайбрежната дамба в Балчик и 3669 кв. метра пешеходна алея в община Мангалия по проект "Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на трансграничния регион" по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Ремонтират крайбрежната дамба в Балчик и площад в Мангалия по съвместен проект

Община Балчик и община Мангалия стартират съвместен проект, целящ съхраняването и популяризирането на съвместното природно и културно наследство и създаване на устойчива трансгранична идентичност, която да генерира добавена стойност в секторите с потенциал за устойчиво развитие: туризъм, рибарство и опазване на околната среда.Стойността на проекта е близо милион и половина евро, като за община Балчик е 749 988,64 евро. В него са включени 2 инвестиции. Първата, от които е „Обновяване на крайбрежната алея на град Балчик, свързваща Държавен културен институт – културен център „Двореца” и Културен информационен център „Мелницата”. Дейностите включват реконструкция на настилката и обособяване на велоалея. Общата дължина на участъка е 1700 метра, по цялата му дължина ще бъдат възстановени парапетите и отводнителните канавки. 

Инвестиция 2 предвижда модернизиране на крайбрежната зона на улица „Констанца” в Мангалия, Румъния. Дейностите включват оформяне на пешеходна алея и цветни петна. 

В рамките на проекта ще бъде създаден румънско-български кулинарен наръчник с ястия от риба и морски дарове, наречен „Черноморско меню”. То ще бъде интегрирано в културно-художествения фестивал „Море, слънце, култура”, който ще се проведе в Мангалия. 

„ Тези проекти наистина ще вдигнат нивото на нашите градове и ще създадат по-добри условия за живот както на жителите, така и на гостите на двата черноморски града. Започнахме реализацията, приключили сме всички обществени поръчки, надяваме се до есента и да приключим и с проектите”, заяви кметът на Община Балчик Николай Ангелов. Той посочи, че в момента ремонтните дейности по крайбрежната алея в Балчик са временно спрени, заради активния туристически сезон, но след края на лятото работата ще продължи.

„Това е третият проект, който осъществяваме в сътрудничество с град Балчик и трите бяха финансирани, за което сме доволни и двете страни. Това означава, че нашите общини работят добре и имаме екипи, които се справят с работата”, сподели кметът на Община Мангалия Cristian Radu.

1700 метра от крайбрежната дамба в Балчик и 3669 кв. метра пешеходна алея в община Мангалия ще бъдат рехабилитирани по съвместен проект между България и Румъния.