С нов трактор, навесен обръщателен плуг и хидравличен валяк ще се сдобие Аграрната гимназия в Добрич по проект

За трета поредна година Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич спечели проект по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул Модернизиране на системата на професионалното образование, на Министерството на образованието и науката.

С нов трактор, навесен обръщателен плуг и хидравличен валяк ще се сдобие Аграрната гимназия в Добрич по проект

Припомняме, че през 2017 с предоставените средства беше закупен нов трактор, а през 2018-а - оборудване за кабинетите по растениевъдство, животновъдство и учебните работилници.Стойността на проекта е 80 000лв.  Съфинансирането е 12% от стойността и е в размер на 9 600лв. във вид на земеделска  техника, предоставена от фирма „Братя Алексиеви“ ООД с. Красен. С останалите 70 400лв. ще се закупят трактор, навесен обръщателен плуг и хидравличен валяк.

Целта на проекта е настоящата техника да бъде заменена с нова, по-надеждна, модерна и с възможности, отговарящи на изискванията на съвременните стандарти. Така учениците от професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска  продукция“ и професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“, ще се обучават в крак с времето, ще повишат своята гъвкавост, адаптивност и конкурентноспособност.