Художествената галерия в Добрич е сред номинираните за наградата „Училището в музея, музеят в училището“

Художествена галерия – Добрич е една от трите номинации за наградата „Училището в музея, музеят в училището“ на Парламентарната комисия по образованието и науката към Народното събрание.

Художествената галерия в Добрич е сред номинираните за наградата „Училището в музея, музеят в училището“

Сред номинираните са и Национален музей „Васил Левски“ - град Карлово, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – град Трявна. Общо 15 културни институции от цялата страната кандидатстваха със свои образователни програми за наградата. 
Трите номинации бяха определени от жури в състав – д-р Екатерина Цекова, директор на Национален политехнически музей, Лазар Додев, експерт в Министерството на образованието и науката, и Магдалина Станчева – експерт по визуална комуникация и изложбен дизайн. Номинираните програми имат устойчив характер, но са и динамично развиващи се; реализират се повече от две години; създадени са трайни връзки с образователни институции в регионален и в национален мащаб; обогатяват се с ново съдържание, са част от мотивите за номинациите на трите институции. Предложението на журито беше гласувано на закрито заседание на Комисията по образованието и науката. Народните представители от Комисията избраха и носителя на наградата, който ще бъде обявен на официална церемония на 12 юли 2019 г. 

Наградата „Училището в музея, музеят в училището“ беше учредена през март 2019 г. по инициатива на председателя на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание Милена Дамянова. Това е първата награда, която се учредява от Народното събрание и в частност от Комисията по образованието и науката.

Художествена галерия – Добрич кандидатства с образователния проект „Големите майстори и малките художници“ разработен през есента на 2018 г., в партньорство с преподавателите от три училища в Добрич. Проектът е насочен към деца от начален и прогимназиален курс. Целта е да ги запознае с част от художественото наследство от постоянната експозиция на галерията. Да ги провокира творчески, да експериментират, да научат нови техники и да придобият нови умения. Да разшири  познанието на децата за художници от тематичната зала „Златото на Добруджа“. В нея са експонирани шедьоври на Иван Мърквичка, Владимир Димитров – Майстора, Найден Петков, Светлин Русев, Димитър Казаков, Георги Чапкънов, Георги Филин  и др. известни художници. За да предизвика интереса на учениците  и на родителите, е създаден виртуален тур на изложбата „Златото на Добруджа“