Свободни работни места в Добрич на 9 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 9 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати         7

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)         1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина         1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина         1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)         1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Математика (бакалавър/магистър  - учител по математика)         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина         6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието         1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър/магистър - НУП)         2

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакалавър/магистър - математика и ИТ)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакаланвър/магистър  - История и география)         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)         1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)         1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация         1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)         1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)         1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно         2

Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)         2

Общ работник, Образование - Начално,Средно         1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно         1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно         1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)         1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )         1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)         1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )         5

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално         3

Гладач, Образование - Основно,Начално         3

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         5

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно         1

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности         10

Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство         4

Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално         4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)         1

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно         1

Продавач-консултант, Образование - Средно         1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно         1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)         1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)         1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)         1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)         5

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)         1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)         2

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)         1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно         2

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         2

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)         2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно         4

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)         3

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство         20

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги         1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)         5

Склададжия, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно         1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно         1

Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)         10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно         1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         15

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         20

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         20

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)         1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно         1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии                           1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно         1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи         2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно         3

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         20

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         30

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии        2

Филиал Балчик

Счетоводител, Образование - Висше (Счетоводство и Контрол)      1

Гладач, Образование - Основно        4

Крояч, платна, Образование - Основно      5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно      3

Шивач, Образование - Основно     5

Организатор, производство, Образование - Средно     1

Технолог, облекло, Образование - Средно    1

Охранител, Образование - Средно      1

Склададжия, Образование - Средно      1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1