Комисия обсъди предложенията от общините за попълване на Съвета на децата към ДАЗД

Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков

Комисия обсъди предложенията от общините за попълване на Съвета на децата към ДАЗД

Работно заседание на комисия за извършване на оценка и номинация за попълване състава на Съвета на децата към Държавна агенция „Закрила на детето“ /ДАЗД/, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов се проведе днес в сградата на Областна администрация.
Председателят на комисията – заместник областният управител Живко Желязков, откри заседанието и представи на членовете й – по един представител от РЗИ, РУО, РДСП, МВР и двама общественици – журналистът Севдалина Сарандева и Албена Бонева – председател на УС на фондация „Ръка за помощ“, накратко процедурата по предлагане на кандидатури за попълване на Съвета на децата. Гл. експерт Кемал Асан от Областна администрация Добрич започна накратко комисията с постъпилите предложения от общините. В срок бяха подадени предложения само от три общини – Добрич, Добричка и Тервел, с общо три номинирани деца. Единодушно бе решено и трите предложени деца да бъдат номинирани в различните направления – Елена Христова, предложена от Община град Добрич в „Б“ направление – представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; Петя Колева, предложена от Община Тервел в направление „А“ – членове на училищни форми на самоуправление; и Йозджан Стоянов, предложено от Община Добричка – индивидуална кандидатура.

По предложение на Ж. Желязков, комисията реши в срок до края на следващата седмица да бъде извършена оценка на кандидатите, след което да се обобщи предложението от област Добрич и изпратени номинациите.