1000 лева глоба ще плати жена от Добрич, избегнала плащане на данъци

Окръжният съд в Добрич освободи от наказателна отговорност и наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лева на подсъдима за неплатени данъци.

1000 лева глоба ще плати жена от Добрич, избегнала плащане на данъци

Тя беше призната за виновна в това, че през периода от 1 януари 2007г. до 30 април 2009г., в Добрич, в условията на продължавано престъпление, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 9006.98 лева. Подсъдимата не подала годишни данъчни декларации за придобитите през 2007 и 2008г. доходи.
Жената беше освободена от наказателна отговорност, тъй като до приключване на съдебното следствие необявеното и неплатено данъчно задължение е било внесено в бюджета, заедно с лихвите. Освен това подсъдимата е с чисто съдебно минало и досега не е била освобождавана от наказателна отговорност по същия ред.

Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок