Делото за добива на газ в Добруджа е отложено за 8 октомври

Датата на заседанието по делото за добив на газ в община Генерал Тошево е променена

Делото за добива на газ в Добруджа е отложено за 8 октомври

От Административния съд във Варна посочват, че причината е  заболяване на вещото лице, което налага замяната му с друго и изготвянето на заключение, което е от компетентността на хидрогеолог. Съдът е дал възможност на страните да посочат в 14-дневен срок своите предложения за специалист хидрогеолог. След изтичане на срока, съдът ще определи новото вещо лице в закрито заседание.
Оттам припомнят, че производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка -  „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.

На следващото заседание, което ще се проведе на 8 октомври от 11.30 часа, предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи. 

Припомняме, че експертизите по делото трябваше да бъдат представени на 9 юли в открито заседание в Административния съд във Варна.