Стартира услугата „Равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим” в Генерал Тошево

Стартира предоставянето на услугата „Равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд.

Стартира услугата „Равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим” в Генерал Тошево

Летните групи сформирани в детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи юни“ гр. Генерал Тошево са с капацитет от 30 деца на 6 и 7 години завършили предучилищна подготовка. Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование.
В първият ден децата бяха тържествено посрещнати от високо квалифицираните педагози – Ангелина Георгиева и Росица Димитрова и назначените по проекта медиатори. След това малките възпитаници посетиха паметниците на генерал Стефан Тошев и Васил Левски. Там уредника на Исторически музей гр. Ген. Тошево Станислав Димитров ги запозна с историята на града.

През целият месец на малките възпитаници в детската градина им предстои да се забавляват, да обогатяват своите познания по български език, математика, околен свят, да посетят забележителностите в общината и извън нея.