Подписан е договор за доставка и монтаж на мантинели в Североизточна България

Подписан е договор за доставка и монтаж на ограничителни системи, мантинели, за следващите четири години в Североизточния район за планиране.

Подписан е договор за доставка и монтаж на мантинели в Североизточна България

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура”.


Подписаният договор е за областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, а стойността му е 8 040 000 лв. с ДДС. Сумата ще се изплаща за количество извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени. Поръчката е възложена на ДЗЗД ТРП ИЗТОК, в което участват: А.Д.ХОЛД ООД и „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ ЕООД.