Свободни работни места в Добрич на 28 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 28 юни

ДБТ - ДобричЗареждач, материали и полуфабрикати  7

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)  1

Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1

Финансов контрольор, Образование - Висше / Икономически науки (ФИНАНСИ)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / История и археология (Педагогическа правоспособност)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Математика (Педагогическа правоспособност)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители  2

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Учител, ресурсен, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Специална педагогика, психология, педагогика)  1

Главен експерт, Образование - Висше / Право (Магистър), Езол - Немски, Английски  1

Главен експертВисше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки, Технически науки)1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етВисше / Физика (Педагогическа правоспособност)1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми (Биология и Химия)  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално  2

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно / Други неопределени специалности (камериер)  10

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно   2

Общ работник, Образование - Начално,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)  1

Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно  14

Работник, сезонен,Образование - Основно,Без образование,Начално  15

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  10

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1

Гладач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)  2

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)  2

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално  2

Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)  1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно  1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно  3

Барман, Образование - Средно  3

Сътрудник, охрана, Образование - Средно  2

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Диспечер, транспортни средства,Образование - Средно  1

Склададжия, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно (Готвач)  10

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1

Администратор, хотел,Образование - Средно (хотелиерство,туризъм), Език - Немски, Английски  5

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1

Заварчик,Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)  1

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Основно,Средно  1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2

Шлосер,Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)  1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно  1

Контрольор, качество,Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  20

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1

Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)  1

Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно  1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,СредноАнглийски  15

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски15

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше  2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  4

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно  4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  4

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно  1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи  2

Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно, Език - Английски1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  15

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски20

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  10

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование  5

Общ работник, Образование - Основно  1

Крояч, платна, Образование - Основно  5

Гладач, Образование - Основно  4

Портиер, Образование - Средно  1