Свободни работни места в Добрич на 24 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 24 юни

ДБТ - ДобричМашинен оператор, шиене на облекла  1

Работник, поддръжка на пътища  2

Организатор, работа с клиенти, Образование - Висше, Език - Немски  4

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)  1

Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Главен експерт, Образование - Висше / Право (Магистър), Език - Немски, Английски  1

Главен експерт,Образование - Висше / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (Социални, стопански и правни науки, Технически науки)  1

Мияч, превозни средства (ръчно),Образование - Начално  2

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно / Други неопределени специалности (камериер)  10

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2

Общ работник,Образование - Начално,Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)  5

Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно  14

Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално  25

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  13

Животновъд,Образование - Основно,Средно  2

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1

Гладач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)  5

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)  2

Работник, кухня,Образование - Основно,Средно,Начално  9

Тракторист,Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)  1

Сътрудник, охрана, Образование - Средно  2

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  6

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция,Образование - Средно  3

Склададжия, Образование - Средно  1

Организатор, производство,Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно (Готвач)  19

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )  6

Администратор, хотел, Образование - Средно (хотелиерство,туризъм), Език - Немски, Английски  10

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно  1

Машинен оператор, производство на пластмаса, Образование - Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно,Средно  1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  20

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1

Шофьор, автобус,Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)   1

Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше  2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  10

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно  4

Сервитьор,Образование - Средно,Основно  4

Пиколо,Образование - Средно,Основно  8

Готвач,Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно, Език - Английски1

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование  5

Общ работник,Образование - Основно  1

Крояч, платна,Образование - Основно  5

Гладач, Образование - Основно  5

Портиер,Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Начално  8