Представят народните обичаи „Засевки“, „Лятна седянка“ и „Молитва за дъжд-Герман“ във Фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа"

Фолклорният събор "Песни и танци от слънчева Добруджа" възниква като спонтанна инициатива на местната културна общественост от с. Стожер и съседните села през пролетните дни на 1968 година в местността „Славната канара” край с. Дебрене.

Представят народните обичаи „Засевки“, „Лятна седянка“ и „Молитва за дъжд-Герман“ във Фолклорния събор "Песни и танци от слънчева Добруджа"

В първите няколко години се обявява като събор – надпяване „В прослава на хайдутството”. Местността е известна като хайдушко сборище на хайдут Пейо Буюклията и дружината му. От 1997 година с решение на Добрички общински съвет, всяка последна събота на месец юни се провежда празникът на община Добричка, ден в който красивата горска местност край с. Дебрене се оглася от фолклорната магия.Съборът вече 51 години заема достойно място в културния, обществен и исторически календар на общината. Той е един своеобразен възпев на живота на добруджанци, в който се редуват празници и делници – така, както се редуват сезоните в кръговрата на природата. По безкрайния път, между земята и небето, редом до хляба сее раждала и песента. Изтръгната от дълбините на човешката душа, красотата на добруджанския фолклор ще се роди за пореден път в песните , танците, мелодиите на фолклорния събор. От 2006 година е включен в Националния културен календар на България. Във фолклорната проява се представят певчески групи, танцови състава, групи за обичаи, индивидуални изпълнители на автентичен фолклор и индивидуални изпълнители инструменталисти. На всеки пет години този събор влиза в ролята на кръг за класиране за националния фолклорен събор в Копривщица.
Повече от половин век участници от 3 до над 80 годишна възраст се изявяват на сцените на събора.Между 2500 и 3000 участници от цялата страна ще покажат своите умения като певци, свирачи, танцьори, които ще изпълнят автентичен и обработен български фолклор. Традиционни участници в годините са от областите: Добрич, София, Русе Ловеч, Велико Търново, Сливен и Варна. Във фолклорната проява ще се представят 97 певчески групи, 22 танцови състава, 8 групи за обичаи, над 100 индивидуални изпълнители и 15 индивидуални изпълнители инструменталисти. Най-добре изявилите се участници в събора ще получат медали, парични награди и грамоти.

За цялостен принос в художествената самодейност, за опазване и съхранение на фолклорното и културно наследство, кметът на Община Добричка, инж. Тошко Петков ще награди със специална награда танцови състави, певчески групи, инструменталисти и индивидуални изпълнители.

Добруджанци са известни със своята съпричастност към духовната култура и като нейни пазители имаме отговорност да предадем на идните поколения фолклорното наследство на Добруджа, което по своята същност е уникално.

Фестивалът няма възрастови ограничения. Най-малкият участник е Иванина Иванова Иванова на 3 години от село Царевец, най-възрастният Марина Пенева на 84 години от град Аксаково. Няколко поколения ще си дадат среща на сцените на Дебрене, като за първа година има огромен интерес от по-малките жители на общината:

• Децата от ДГ-с. Бранище и ДГ –с. Ф. Дянково

• Детска група „Каралезче“ към НЧ-с. Царевец

• Детска фолклорна група към НЧ-с. Божурово

• Ученици от ОУ “Васил Левски“, с.Хитово

• Ученици от СУ “Н.Вапцаров“, с. Карапелит

• Детски танцов състав „Шевица“ към НЧ-Батово

• Детска танцова група към ОУ „Неофит Рилски“, с.Ловчанци

• Трио към две основни училища от град Варна

• Детски дует и детско трио към НЧ-с.Малина, Община Ген.Тошево

• Детска фолклорна група към НЧ-с.Галата, Община Тетевен

• Детски инструментални изпълнения от Музикално училище град Котел

Във фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” ще участват чуждестранни състави от Беларус, Украйна и Молдова.

Част от разнообразното фолклорно наследство са обичаите „Засевки“, „Лятна седянка“, „Молитва за дъжд-Герман“ ,„Хвърляне на червеното було след сватбата“ ,„Пануда“ и „Седянка“

В рамките на фестивала ще се проведе конкурс „Най-красива народна носия“. Представяне на народни носии от съответната фолклорна област, от която са участниците, чрез дефиле на участниците и подробно описание на носията.

Със стартиралият проект „Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456), финансиран по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България 2014 -2020 в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион “ с бюджет 1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 от ЕФРР. се цели промотиране и насърчаване превръщането на фолклорния фестивал „Песни и танци от Слънчевa Добруджа“ в с. Дебрене, България в трансграничен регион, както и модернизация на читалищата: „Нов живот - 1941 г.“ в с. Черна и „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци