Свободни работни места в Добрич на 19 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 юни

ДБТ - Добрич
Машинен оператор, шиене на облекла          1

Работник, поддръжка на пътища         2

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)         1

Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)         1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)         1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки         1

Лекар, Образование - Висше / Медицина         6

Главен експерт, Образование - Висше / Право (Магистър)         1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално         2

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно / Други неопределени специалности (камериер)         10

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно         2

Общ работник, Образование - Начално,Средно         1

Общ работник, Образование - Основно         1

Шивач, Образование - Основно         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно         2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно         1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)         5

Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно         10

Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално         12

Гладач, Образование - Основно,Начално         3

Общ работник, Образование - Основно,Средно         1

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно         1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно         13

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно         1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно         5

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми         1

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално         9

Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)         1

Сътрудник, охрана, Образование - Средно         2

Барман, Образование - Средно         6

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно         1

Продавач-консултант, Образование - Средно         1

Организатор, производство, Образование - Средно         1

Сервитьор, Образование - Средно         2

Администратор, хотел, Образование - Средно         8

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно         1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно         1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно         3

Склададжия, Образование - Средно         1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)         1

Готвач, Образование - Средно (Готвач)         15

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини)         6

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)         1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)         1

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)         5

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)         2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно         1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Средно         1

Машинен оператор, производство на пластмаса, Образование - Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно,Средно         1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         2

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги         1

Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)         1

Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         10

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         4

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)         3

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше         2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно         4

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно         1

Готвач, Образование - Средно,Основно         1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно         10

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно         1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно         1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно         4

Пиколо, Образование - Средно,Основно         8

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно         1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно,Начално         1

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално         1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии         1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         5

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование         5

Гладач, Образование - Основно         5

Общ работник, Образование - Основно         1

Крояч, платна, Образование - Основно         5

Портиер, Образование - Средно         1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)         2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Начално         8