Няма конфликт на интереси при шефката на СГС

Комисията за конфликт на интереси излезе с решение по казуса с шефката на СГС Владимира Янева, че не е налице конфликт на интереси. Комисията бе сезирана заради сделка на Янева със "Софийски имоти" от 2002 г. и работата й като съдия по едно от делата срещу управата на дружеството.

Няма конфликт на интереси при шефката на СГС
Шефката на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева не е в конфликт на интереси заради казуса със "Софийски имоти".

Това е решението на Комисията за конфликт на интереси, която единодушно е решила, че при Янева няма нарушения.

До сезиране на комисията се стигна, след като стана ясно, че на 17 май 2002 г. Янева е била пълномощник на баща си при закупуване на магазин от "Софийски имоти", когато шеф на дружеството е Тошко Добрев.

На 22 юли м.г. пък Янева пректратява едно от делата "Софийски имоти", в което подсъдим е и Добрев, а по-късно Софийският апелативен съд отменя решението на Янева за пректратяване на делото и го връща на СГС. След това пък Янева си направи отвод от делото, защото вече се е произнесла по него.

В Комисията за конфликт на интереси обаче са категорични, че тези обстоятелства не доказват, че Янева е в конфликт на интереси. За да има такъв, по закон се изискват три задължителни предпоставки - лице, заемащо публична длъжност, което да има частен интерес и този частен интерес да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията или упражняване на правомощията му.

В случая комисията допуска, че е налице само първата и явна предпоставка, че Янева като шеф на СГС заема публична длъжност.

Тъй като сделката за имота е сключена законно през 2002 г., а делото е от 2010 г., не е открита връзка, според която да се търси облага на Янева, за да прекрати делото.

Комисията изрично подчертава, че дори да има осъдителна присъда за безстопанственост по делото срещу Тошко Добрев и останалите от борда, то това не е предпоставка за разваляне на сделка за продажба на имот в миналото.

От комисията посочват като аргумент и това, че Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси влиза в сила на 1 януари 2009 година, а дори да е налице облага, тя с придобиването на имот, тя от 17 май 2002 година.

В решението обаче се казва, че законът урежда обществени отношения само след влизането му в сила и при липса на изричен законов текст, няма как да се прилага назад във времето.

Още миналата седмица пък съдия Янева заяви, че очаква спокойно решението на комисията, което обаче не е окончателното и може да бъде протестирано пред Административен съд - София в едномесечен срок.