Две утвърдени паралелки с над 113-годишна история предлагат в Аграрната гимназия в Добрич

„Нашият девиз е „Училище с бъдеще”, защото основният поминък в Добруджа е земеделието и ние трябва да се развиваме точно в тази насока ”, това заяви директорът на Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич инж. Господин Господинов.

Две утвърдени паралелки с над 113-годишна история предлагат в Аграрната гимназия в ДобричОсвен добрата подготовка, която ще получи всеки ученик в ПГАС – Добрич по време на обучението си, той ще има възможност да се реализира и ще му се гласува доверие като на професионалист в сектора на селското стопанство.


През предстоящата учебна година в елитното учебно заведение на бъдещите гимназисти са предложени две професии с над 113-годишна история. Те са Фермер, със специалност производител на селскостопанска продукция и Техник на селскостопанска техника, в която се специализира механизация на селското стопанство. Това са двете паралелки, които са се утвърдили като едни от най-желаните от учениците през последните няколко години. Те са утвърдени още от създаването на аграрното училище в Добрич и може да се каже, че и до днес са изключително актуални предвид региона, в който се намираме, а именно житницата на България – Златна Добруджа, където основния поминък на населението е земеделието. 


Завършилите в Професионалната гимназия по аграрно стопанство получават диплома за завършено средно образование, свидетелство за професионална квалификация, категориите за трактористи Ткт и Твк и за комбайнери Твк – З, както и за любител шофьор - категория Б. Тези шест документа  те ще получат напълно безплатно в края на курса на обучение. 

Над 70% от обучените кадри, които излизат от Аграрната гимназия, веднага се реализират на пазара на труда в селскостопанския сектор, останалата част продължават своето образование в елитни висши училища като Аграрния университет в Пловдив и Техническите университети в Русе и Варна. В края на учебната година се организират и срещи между бъдещите зрелостници и местния бизнес, с цел набиране на работна ръка за предстоящите жътвени кампании.


ПГАС – Добрич разполага и с много добра материалната база. Бъдещите гимназисти ще прекрачат прага на напълно обновени работилници и класни стаи, в които ще провеждат учебните си занятия и практика.


От спечелени проекти по програми на Министерството на образованието и науката са осигурени чисто нов трактор, напълно ремонтирани са кабинетите по растениевъдство и животновъдство, закупена е техника, с която учениците могат да провеждат своята практика. Училището разполага с микроскопи, отделни влагомери за изследване на влажността на семената, машини за взимане на  проби от почвата и определяне на влажността и нейния състав, както и мултимедия, с която те ще могат да наблюдават новостите, които излизат в земеделието. 


От следващата учебна година в учебното заведение ще отвори врати автосервиз за земеделска техника.


В него са поставени уреди за монтаж и демонтаж на гуми, повдигателен крик и стенд за регулиране на дюзите, също така апаратура, която прави промивка на горивната уредба на дизелови и бензинови двигатели и компютър, който открива и почиства грешките в компютрите на тракторите и автомобилите. 

Училището разполага и с 1700 дка обработваема земя в землището на селата Орлова могила и Бдинци, където учениците участват пряко в производствения процес от оран до прибирането на готовата продукция. 


Заради добрата си подготовка учениците от ПГАС жънат успехи в регионалните и националните състезания „Млад фермер”. Тази година в нашия град се проведе 10-ото юбилейно състезание, в което се включиха над 70 деца от 48 града в страната, като безспорен победител бяха младите земеделци от Аграрната гимназия в Добрич.


Професионалната гимназия по аграрно стопанство показва и добри практики по отношение на Европейските програми. Тя си партнира успешно с други страни по проект Еразъм+. През изминалата година част от учениците посетиха биологична ферма в Италия, в която придобиха знания и опит за иновативните подходи в земеделието и актуални знания за системите, използвани в селскостопанската техника.

Вече 113 години от Професионалната гимназия по аграрно стопанство излизат млади фермери, които жънат успехи в професионален и личен план. 
Повече информация за кандидатстването в Аграрната гимназия за учебната 2019-2020 г.можете да откриете тук