До 1 345 лева достига цената на земеделската земя в Североизтока, а на рентата до 69 лева

За 2018 година цената на земеделската земя и рентата в Североизточния район е била най-висока, съобщават от Националния статистически институт.

До 1 345 лева достига цената на земеделската земя в Североизтока, а на рентата до 69 лева

За миналата година цената на земеделската земя в Североизтока е достигнала до 1 345 лева на декар, а при арендуване до 69 лв. 
През 2018 година за страната средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя е била 48 лв., което е с 4.3% повече спрямо 2017 година. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район. 

Средната цена на един декар земеделска земя в страната през 2018 год. е достигнала 941 лв., което е със 7.9% повече в сравнение с 2017 година. 

Увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е било отчетено в Северния централен район - с 39.5%, и в Южния централен район - с 22.7%. Цената на земята в Югоизточния район е останала почти на същото равнище спрямо 2017 г. - отбелязано е слабо повишение с 0.8%. През 2018 г. се е наблюдавало намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район - с 53.4%, в Северозападния - с 4,5%, и в Североизточния район - с 4.0%.