Продължава временната организация на движението по Околовръстен път Добрич

Продължава временната организация на движението по околовръстен път – Добрич в частта от км 86+579 /КПП-Варна/ до км 79+350 /кръгово кръстовище кв. Рилци/.

Продължава временната организация на движението по Околовръстен път Добрич

През тази седмица движението ще се осъществява в лентата, в която не се извършват ремонтни дейности. 

Предстои да се асфалтират няколко кръгови кръстовища в този участък, да се извърши заустване на черни пътища и направа на места за отдих. Поставени са необходимите знаци.

 

Дейностите са част от реализацията на ЛОТ 20 от проект “Транзитни пътища V”  Рехабилитация на път II-71 Силистра - Добрич.

 

ОПУ - Добрич апелира да се спазват въведените ограничения, за да се осигури безопасно пътуване за водачите и да не се пречи на строително-ремонтите дейности.