Събират дрехи в Ген. Тошево, с които БЧК ще подпомага хора в нужда

Инициативата се реализира съвместно с местната организация на Българския Червен кръст и фирма „Хюманита“

Събират дрехи в Ген. Тошево, с които БЧК ще подпомага хора в нужда

Кампанията по събиране на дрехи, годни за употреба, ще се проведе в Генерал Тошево на 15 юни, събота. За целта ще бъдат обособени два пункта в града, където ще се събират текстилните продукти. Основният пункт ще бъде пред Общинската администрация в Генерал Тошево, като дрехи ще се събират от 10 до 11 часа. Вторият пункт ще бъде разположен пред магазин ABC, над ЖП прелеза. Там ще се приемат дрехи от 11 до 12 часа.Събраните дрехи ще бъдат извозени с общинския транспорт до Варна, след което ще се преработят/подготвят за повторно оползотворяване. Изискването към текстилните изделия – дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка. С тях ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.