Деца от Добрич проведоха открити уроци по проект „Заедно учим, творим и играем“

Акцент в работата по проекта през м.май бяха откритите уроци и демонстрирането на придобитите знания в допълнителните занимания по български език, финансирани от Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства.

Деца от Добрич проведоха открити уроци по проект „Заедно учим, творим и играем“

Децата от ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено училище „Йордан Йовков“ показаха наученото в проведените Дни на отворените врати. Целите на откритите уроци бяха да се отчетат положителните резултати и постигнатото в деветте групи за „Овладяване на българския книжовен език от деца и ученици от етническите малцинства“. Ефективността от работата в екип в рамките на двугодишния проект отчетоха пред гости, родители и съученици възпитаниците на образователните институции.