Свободни работни места в Добрич на 10 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 10 юни

ДБТ - Добрич
Машинен оператор, шиене на облекла        1

Работник, поддръжка на пътища       3

Машинен оператор, шиене на облекла       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование,Начално,Основно       3

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше       1

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)       1

Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)       1

Инженер, електрически машини и апарати, Образование - Висше / Електротехника и енергетика (Електроинженер)       1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра )       1

Главен уредник, галерия за изкуства, Образование - Висше / Изящни изкуства (Изобразително изкуство. Теория на изкуството)       1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки       1

Лекар, Образование - Висше / Медицина       6

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно       1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално       2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование       3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно       9

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно       2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       14

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       1

Работник, кухня, Образование - Основно       10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       2

Общ работник, Образование - Основно       17

Общ работник, Образование - Основно       1

Общ работник, Образование - Основно       2

Шивач, Образование - Основно       3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       19

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       1

Общ работник, Образование - Основно       1

Готвач, Образование - Основно       2

Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)       15

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)       5

Гладач, Образование - Основно,Начално       3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално       10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално       8

Общ работник, Образование - Основно,Средно       1

Барман, Образование - Основно,Средно       2

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно       1

Животновъд, Образование - Основно,Средно       2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно       1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно       5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       15

Шлосер, Образование - Основно,Средно       2

Сервитьор, Образование - Основно,Средно       5

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално       10

Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)       1

Организатор, производство, Образование - Средно       1

Сервитьор, Образование - Средно       2

Крупие, Образование - Среднo       1

Барман, Образование - Средно       6

Иконом, Образование - Средно       1

Трудов посредник, Образование - Средно       1

Администратор, хотел, Образование - Средно       1

Склададжия, Образование - Средно       1

Пиколо, Образование - Средно       15

Администратор, хотел, Образование - Средно       10

Главен специалист, Образование - Средно       1

Продавач-консултант, Образование - Средно       1

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно       1

Администратор, хотел, Образование - Средно       9

Камериер/камериерка, Образование - Средно       5

Администратор, хотел, Образование - Средно       2

Помощник-готвач, Образование - Средно       4

Сервитьор, Образование - Средно       4

Пакетировач, Образование - Средно       1

Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно       2

Рецепционист, хотел, Образование - Средно       1

Сервитьор, Образование - Средно       1

Барман, Образование - Средно       1

Администратор, хотел, Образование - Средно       5

Помощник-готвач, Образование - Средно       10       

Мениджър екип, Образование - Средно       1

Сервитьор, Образование - Средно       2

Сервитьор, Образование - Средно       2

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)       1

Готвач, Образование - Средно (Готвач)       10

Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)       2

Готвач, Образование - Средно (готвач)       5

ГотвачСредно (готвач)       2

Машинист, пътно-строителни машиниСредно (Машинист на пътностроителни машини )       6

Монтьор, земеделски машиниСредно (Механик на селскостопанска техника)       1

ОгнярСредно (огняр газови котли)       1

Помощник-готвачСредно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)       10

Машинист, еднокофов багерСредно (Свидетелство за багерист)       1

Спасител, басейнСредно (спасител, басейн)       9

Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)       10

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина       1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)       1

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)       5

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Поддръжка на машини и съоръжения в производството на фуражи)       1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)       2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно       1

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       4

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)       4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше       2

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно       1

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно       1

Готвач, Образование - Средно,Основно       4

Готвач, Образование - Средно,Основно       1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       15

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       4

Барман, Образование - Средно,Основно       10

Разносвач на храна, Образование - Средно,Основно       1

Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно,Основно       1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       10

Пиколо, Образование - Средно,Основно       10

Готвач, Образование - Средно,Основно       2

Стругар, Образование - Средно,Основно       1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно       2

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно       1

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно       7

Заварчик, Образование - Средно,Основно       1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно       4

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно       1

Готвач, Образование - Средно,Основно       1

Санитар, Образование - Средно,Основно       3

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално       1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно,Начално       1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии       1

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи       1

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование       5

Крояч, платна, Образование - Основно       5

Общ работник, Образование - Основно       1

Гладач, Образование - Основно       5

Портиер, Образование - Средно       1

Фактурист, Образование - Средно       1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)       2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Без образование,Начално,Основно       1

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за упражняване на професия-водогр. котли)       1