Социалната пенсия за старост става 132,74 лв. от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. от 1 юли.

Социалната пенсия за старост става 132,74 лв.  от 1 юли

Това предвижда приетото от правителството Постановление за определяне на размера на този вид пенсия. Увеличението ще повиши пенсиите на 136 500 души.
Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.