В началото на жътвената кампания инструктират кметове и земеделци относно забраните за палене на стърнища

В началото на жътвената кампания екипи на службите за пожарна безопасност, ловните или горски стопанства инструктират кметове и земеделци относно забраните за палене на стърнища.

В началото на жътвената кампания инструктират кметове и земеделци относно забраните за палене на стърнища

Освен това се поставят уведомителни съобщения в кметствата.
Утвърден е планът на Североизточното държавно предприятие за работа през пожароопасния сезон. Първите предвидени  срещи за оповестяване на мерките за пожарна безопасност вече са проведени. Инструктирани са събирачите на липов цвят по места. Традиционно такива срещи се правят и с хората, които берат гъби и билки, туристите, земеделците, членовете на ловните дружини, пастирите и ръководствата на военните поделения, които провеждат учения в близост до горски територии. Започнала е и подмяната на повредените противопожарни табели, особено тези, които са до заслони, чешми, туристически маршрути и кръстовища на горски пътища, през които преминават автомобили и повече хора.

От началото на годината до момента на територията на Североизточното държавно предприятие са регистрирани 30 пожара, като са засегнати 500 декара горски територии. 200 декара смесена гора горя през март в ДЛС-Паламара, а 100 декара бяха опожарени в ДГС-Шумен. 100 декара гори са засегнати от низов пожар в ДЛС-Балчик, а 50 декара в ДЛС-Шерба.   

От СИДП призовават гражданите, които станат свидетели на пожар в горските територии или в близост до тях, да подадат сигнал на телефон 112, за да може огънят да бъде погасен своевременно.