Първокласници от Добрич отбелязаха края на учебната година по необичаен начин

Деца от първи „а“ клас на СУ „Любен Каравелов“ в Добрич отбелязаха края на учебната година по необичаен начин.

Първокласници от Добрич отбелязаха края на учебната година по необичаен начин

Те са участвали в уроци по Горска педагогика, организирани от преподавателя в Държавното горско стопанство в Добрич Йорданка Славова. Занятието се е провело в градския парк „Свети Георги“. 


Учениците са научили как трябва да пазят гората от пожар и защо огънят е опасен не само за дърветата, но и за животните и хората. Децата са се запознали и с професията на лесовъда, като след това е трябвало сами да определят кои дейности в гората са допустими и кои не. 

Уроците по Горска педагогика, организирани от Държавното горско стопанство в Добрич, ще продължат и през следващите дни. Всички учители и родители, които искат децата им да участват в занятията могат да се свържат с педагога Йорданка Славова или да я посетят в сградата на стопанството.