Единадесетокласничка от Генерал Тошево спечели онлайн конкурса "Имам бизнес идея" в Област Добрич

Областен информационен център - Добрич награди участниците в онлайн конкурса за видеоклип „Имам бизнес идея“ – Област Добрич.

Единадесетокласничка от Генерал Тошево спечели онлайн конкурса "Имам бизнес идея" в Област Добрич

На първо място, със 180 харесвания е бизнес идеята за създаването на учебен център на Станислава Йорданова, ученичка в 11 клас от Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево. Предприемаческата идея е свързана с дисциплините физика и астрономия и е провокирана от нарастващия интерес сред подрастващите към космоса и природните аномалии. Със своята идея Станислава, предлага създаването на център с девет зали като всяка ще бъде посветена на планета от Слънчевата система. 
На второ място, с 84 харесвания се нарежда единайсетокласничката Стефани Георгиева от СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла с бизнес идеята „Зелени кули“.Нейното предложение включва изграждане на вертикални ферми в градска среда, където ще се отглежда екологично чиста храна, създаване на интерактивен ресторант и учебен център.

Двете участнички получиха като наградиспийкърии рекламни подаръци от ОИЦ – Добрич. На 1 юни те ще посетят безплатно „София Тех Парк“ - София, където ще участват в специално организирано събитие, къдетоще се срещнат с предприемачи и синициативни младежи от цяла България.

Конкурсът „Имам бизнес идея“,организиран от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет имаше за цел да провокира интереса, и творческата изява, както и да бъде насърчено предприемачеството сред младежите. Той бе част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и от Общата инициатива на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на  Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.