Система за видеонаблюдение монтираха в Детска градина „Пролет“ в Генерал Тошево

11 камери за външно видеонаблюдение са монтирани в Детска градина „Пролет“, гр. Генерал Тошево.

Система за видеонаблюдение монтираха в  Детска градина „Пролет“ в Генерал Тошево

Техническите устройства са поставени на места с поглед към общите части в и извън сградата – коридорите, входа и изхода, двора, местата за игра. Целта на мярката е да гарантира максимална сигурност за подрастващите, а също така да подпомага органите на реда при евентуални вандалски прояви прояви по материалната база на заведението.
Записите от камерите ще се съхраняват 14 дни, като качеството на записаните кадри отговаря на всички изисквания за разпознаване на хора и осигурява визуално разпознаване на по-малки предмети, които биха могли да създадат риск за здравето на децата.

Стойността на камерите и дейностите по тяхното монтиране е 2 914, 17 лв. без ДДС.