Съветниците на Община Добричка ще заседават днес

Редовно заседание на Добрички общински съвет ще се проведе днес, 30 май, от 13:30 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 14 точки.

Съветниците на Община Добричка ще заседават днес

Съветниците ще трябва да дадат своя глас за финансиране участието на фолклорна група „Здравец” в Балкански шампионат по фолклор „Жива вода 2019” в град Хисаря.В рамките на заседанието ще бъде представена информация относно сключените обществени поръчки за изпълнение на строителната програма в частта улици и пътища, както и изпълнението на отложените обекти от 2018 година.

Ще бъде разгледана още наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добричка. 

В дневния ред са включени още докладни записки относно отчет за получени командировъчни средства от кмета на общината за периода 1 януари – 31 март 2019 година, включване на нови обекти и придобиване на ДМА в капиталовия списък на Община Добричка за 2019 година, както и молби от граждани.