Предоставят почасови здравно-социални услуги на възрастни хора от Община Добричка по проект

Община Добричка е одобрена по проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Предоставят почасови здравно-социални услуги на възрастни хора от Община Добричка по проект

При реализирането на проекта ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, както и помощ в домакинството за нуждаещите се – 74 лица от целевите групи – възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства.
Поради териториалната разпръснатост на 68-те населени места в Община Добричка е предвидено да се обособят помощни помещения в 3 села – Карапелит, Житница и Паскалево, в сградите на кметствата, на които ще се извърши ремонт. Ще бъде закупено ново медицинско оборудване и обзавеждане. За осигуряване на по-голяма мобилност и гъвкавост при предоставяне на услугите в малките населени места ще бъде закупен един автомобил.

„Това е поредният проект, който Община Добричка ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него“, посочват от администрацията.

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ е на обща стойност 206 563,50 лева, срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков очаква да бъде повикан в Министерството на труда и социалната политика, за да подпише договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.