Проблема с лепенето на брошури по дърветата и чопленето на семки в парка обсъдиха Общинските съветници на Добрич

Общинският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Добрич

Проблема с лепенето на брошури по дърветата и чопленето на семки в парка обсъдиха Общинските съветници на Добрич

Докладната записка предизвика дискусия от страна на общинските съветници във връзка с лепенето на брошури по дърветата, чопленето на семки в парка и поддържането на междублоковите пространства в Добрич.
Зам.-кметът по "Устройство на територията" арх. Боян Коларов сподели, че скоро е имал случай, в който е успял да залови на „местопрестъплението“ жена, която лепи рекламни афиши по дървета и стълбове в Добрич. „Успях да я хвана, обадих се на 112, стоях до нея, дойдоха полицаите и съставиха акт“, посочи той. Арх. Коларов подчерта, че според българското законодателство нарушител е прекият извършител на действието. „Това е тежък проблем, който има пряка връзка с тази наредба. Това е най-трудно осъществимото действеие. Стоят в парка, чоплят семки и плюят на земята. Най-трудно е да бъдат заловени. Въпросът по-точно е - кой осъществява контрола и как ги хващаме. Това е тежкият проблем“, категоричен беше зам.-кметът.

В Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда са посочени местата, на които е забранено поставянето на реклами, обяви и всякакъв друг вид съобщения. При нарушение на разпоредбата на виновните лица се налага наказание, съобразно  констатирания брой материали.

Освен това общинският съветник Зорница Михайлова подчерта, че в действащата наредба е посочено, че всички собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях са длъжни да поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите, дворовете и определените им прилежащи площи. „Макар и текстът да не говори за семки и ядки, има такова съдържание“, каза тя във връзка с повдигнатата тема за чопленето на семки в парка.

“Както задължаваме етажната собственост да почиства прилежащите си пространства зимно време от снега, има ли механизъм, с който да ангажираме гражданите да почистват пред домовете им и да облагородяват етажната собственост”, попита председателят на Общинския съвет Иво Пенчев. Зам.-кметът арх. Боян Коларов уточни, че в Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците се изяснява, че гражданите в съответствие със сградата, в която живеят, могат да разберат коя е площта, за която етажната собственост трябва да полага грижи. Той допълни, че има утвърден общ устройствен план почти за целия град, като всяка сграда има урегулиран поземлен имот. „Именно това е прилежащата територия, за която живеещите в сградата трябва да се грижат“, каза арх. Коларов.

Общинският съветник Михаел Игнатов беше категоричен, че това е важно за гражданите. Той препоръча темата да бъде публично обсъждана от всички. Игнатов посочи още, че гражданите трябва да знаят за възможността да видят прилежащата си площ, за която етажната собственост трябва да се грижи.

Зам.-кметът по "Устройство на територията" коментира, че всяка етажна собственост може да изиска от Община Добрич издаване на скица, която показва границите на урегулирания поземлен имот. Освен това скицата се предоставя безплатно. Той уточни, че ако бъде приета Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, ще могат да напишат писма до председателите на етажни собствености, чрез които да ги уведомят.  “Не всички сгради имат регистрирани сдружения по Закона за етажната собственост, но поне да започнем с това, което имаме”, допълни той.

Предложението за Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците беше прието с 33 гласа "за", против и въздържали се нямаше.